Finfinas personal

Flera av oss har arbetat på Finfina i många år. Vi har hjälpt till att forma städföretaget till vad det är idag. Vi håller hög kvalitet, är noggranna och flexibla.

Många av våra kunder är måna om att försäkra sig om att vår personal har villkor som de själva kan stå för. I och med att vi har kollektivavtal och lyckats uppnå en mycket låg personalomsättning så kan du känna dig trygg med vår personalpolitik. En fördel är också att du slipper byta din städerska ofta, vilket är ett vanligt problem i branschen.

Agata Fredriksson

Agata Fredriksson

VD

För frågor angående schema och personal.
Tel: 0767-146612
E-post: agatha@finfina.se

Monika Szpilma

Monika Szpilma

Personalchef

Tel: 072-01 64 581

Kollektivavtal

Vi på Finfina har kollektivavtal, är auktoriserade serviceentreprenörer och är medlemmar i svenskt näringsliv. All personal bär dessutom ID brickor med information om att dem är anställda av oss. Sen 1 augusti 2009 är vi medlemmar i arbetsgivarorganisationen Almega och vi förbinder oss därmed till villkoren i kollektivavtalet med Kommunal (en del av LO).

Tecknandet av detta kollektivavtal innebär konkret att samtliga anställda garanteras avtalsmässiga löner och att de omfattas av avtalspension, ett förstärkt försäkringsskydd och LAS. Vi har alltid strävat efter att attrahera och behålla den bästa personalen i branschen, eftersom vi vänder oss till kunder som förväntar sig ett perfekt resultat och ett trevligt bemötande varje gång, år in och år ut.

Tyvärr är det mycket vanligt i branschen att det saknas kollektivavtal, men vi vet att många av våra kunder är måna om att försäkra sig om att vår personal har villkor som de själva kan stå för.

t

Lagen angående skattereduktion på hushållsnära tjänster:

Den sammanlagda skattereduktionen uppgår till högst
75 000 kronor per person och år. För att få skattelättnad ska arbetet vara utfört i eller i anslutning till köparens eller dennes förälders bostad eller fritidshus och den som utför arbetet ska ha f-skattesedel. För mer information gå till www.skatteverket.se